Dochádzkový systém
dochadzkovy system

Dochádzkový systém je určený pre malé, stredné a veľké spoločnosti, ktoré nie sú spokojné s evidenciou zamestnancov papierovou formou alebo pomocou zastaralého dochádzkového systému, ktorý nespĺňa rýchlo vyvíjajúci sa štandard 21. storočia. Profesionálny dochádzkový systém, spĺňa kritéria aj tých najnáročnejších klientov a slúži k evidencii a následnému automatickému spracovaniu odpracovanej doby s využitím akýchkoľvek identifikačných médií. Poskytuje bezchybné, rýchle, plne automatizované vyhodnotenie odpracovanej doby vrátane nadčasov, a to pre každého pracovníka individuálne podľa navolených kalendárov či výpočtových šablón. Ide o komplexný systém prípravy dát pre mzdy a celé rady vyšších informačných systémov.

Do vašej spoločnosti dochádzkový systém prinesie:
 • rýchly a úplný prehľad v spoločnosti
 • okamžitý on-line ukazovateľ prítomnosti či neprítomnosti zamestnancov
 • presnú evidenciu v dochvíľnosti
 • rôzne možnosti nastavenia systému
 • šetrenie fin. prostriedkov
 • ušetrí Vám čas pri výpočte mzdy
 • spravodlivejšie ohodnocovanie pracovníkov
 • zlepšenie pracovnej atmosféry v tíme vďaka spravodlivému ohodnocovaniu
 • zdravú konkurenciu medzi zamestnancami
 • zvýšenie produkcie
 • zvýšenie úrovne pracoviska
 • prestíž