Odborné skúšky (revízie) a odborné prehliadky elektrických zariadení a bleskozvodov

Ponúkame Vám odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení (elektroinštalácií, strojov, elektrických spotrebiče) a bleskozvodov prevádzané odborne školeným certifikovaným revíznym technikom. Na tieto kontroly sa často zabúda a mnoho ľudí ich považuje za "zbytočné vyhadzovanie peňazí". Svoj názor zmenia spravidla až vtedy, keď na vlastnej koži pocítia následky zanedbaného stavu elektroinštalácie. A práve s tohto dôvodu odporúčame starostlivosť a pravidelné kontroly jej stavu rozhodne nepodceňovať. Budeme veľmi radi, ak si pre vykonanie revízie stavu Vašej elektrinštalácie vyberiete našu firmu.

Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v zmysle vyhlášky 718/2002 Z.z
 • východzie revízie - STN 33 2000-6-61
 • periodické revízie - STN 33 1500
Odborné prehliadky a odborné skúšky bleskozvodov
 • bleskozvodné sústavy - STN 34 1390-6-61
 • aktívne bleskozvody - STN 33 1391
Odborné prehliadky a odborné skúšky uzemňovacích sústav
 • uzemňovacie sústavy - STN 33 2000-5-54
 • vyrovnávač potenciálu - STN 33 2140
Protokoly o revíziach a kontrolách elektrického spotrebiča alebo predlžovacieho prívodu
 • STN 33 1610
Protokoly o revíziach elektrického ručného náradia
 • STN 33 1600
Meranie signalizačného kábla potrubia
 • STN 33 1500
 • STN 33 2000-6-61
 • STN 33 2000-5-54
 • STN 33 2000-4-41