Výstavba optických sietí

Na zafukovanie optických elementov (káble, trubičky HDPE, multitube) používame špičkovú techniku, ktorá nám umožňuje zafukovať  viac optických elementov súčasne. Pre monáž optických káblov t.j. zváranie optických vlákien a ich meranie používame najmodernejšiu techniku plneautomatizovanú zváračku FUJIKURA.

Spoločnosť Alfatronik vrámci výstavby optických sietí zabezpečuje:
 • zemné práce všetkého druhu (ručný a strojový výkop) v mestskej zástavbe i vo voľnom teréne vrátane povrchových úprav
 • pretláčanie, podvŕtavanie a riadené pretlaky telies cestných komunikácií a prechody vodných tokov
 • výstavbu a rekonštrukciu káblovodov
 • výstavbu nadzemných tratí
 • kladenie a zaťahovanie ochranných HDPE rúr a mikrorúrkových systémov pre diaľkové, metropolitné a prístupové optické siete (FTTH = Fibre To The Home)
 • zafukovanie a zaťahovanie optických káblov do ochranných rúr
 • zafukovanie optických minikáblov a optických vláknových zväzkov do mikrorúrkových systémov
 • montáž optických káblových systémov
 • meranie káblov s optickými vláknami na všetkých používaných vlnových dĺžkach
 • kladenie a montáž miestnych a diaľkových metalických oznamovacích káblov
 • výstavbu prístupových sietí až k účastníkovi
 • rekonštrukcie káblových sietí pre nasadzovanie širokopásmových služieb (Triple Play)
 • prekládky optických a metalických káblov
 • geodetické zameranie a vyhotovenie káblových kníh