Vysokozdvižná plošina

Naša firma ponúka realizáciu prác s vysokozdvižnou pracovnou plošinou v Bratislave, dosah našej plošiny je až 18,5 metra. Ďalej vám ponúkame prenájom vysokozdvižnej plošiny. Ponúkaná vysokozdvižná plošina je vhodná napríklad na montáže a servis vo výškach, inštaláciu fasádnych bannerov, orezávanie konárov stromov, lepenie billboardov, bigboardov a megaboardov, prácu na fasádach budov, čistenie a opravy striech a odkvapových žľabov.

Možnosti použitia plošiny
 • inštalácia fasádnych bannerov
 • olep vysokých billboardov
 • zameriavanie vo výškach (billboardy, fasády,...)
 • obhliadky vo výškach
 • montáže / demontáže svetelných a nesvetelných reklám
 • servis svetelných a nesvetelných reklám
 • servis hromozvodov
 • opravy / výmeny / prekládky elektrických a iných káblových vzdušných vedení
 • montáže / demontáže klimatizácií
 • maliarske / natieračské práce vo výškach
 • čistenie a opravy fasád, striech, odkvapových žľabov
 • opravy / údržba obkladových systémov
 • opravy / výmeny balkónových zábradlí a parapetov
 • opravy / montáž / čistenie okien + vonkajšieho príslušenstva
 • montáž / servis osvetlenia, výmeny osvetľovacích zdrojov
 • servis bezpečnostnej kamerovej techniky
 • olep / odstraňovanie polepu presklených fasád
 • montáž / demontáž vianočnej výzdoby, filmárske a fotografické práce
 • zatepľovanie fasád a ich častí
 • vykládka materiálu na strechy (betónové kocky, vrecia, zeleň, ...)
 • montáž / demontáž tieniacej techniky (rolety, žalúzie, ...)
 • montáž / demontáž / servis reklamných totemov a vlajok
 • montáž / demontáž vzduchotechniky, potrubí vo výškach
 • údržba vysokej zelene – opil stromov