Referencie
Vlastivedné muzeum TV
 • PSN
 • Optická sieť
 • Telefónne ústredne
Sociálna poisťovňa Vranov n/T
 • PSN
 • EPS
 • Kamerové systémy
 • Dochádzkové systémy
Sociálna poisťovňa TV
 • PSN
 • EPS
Úrad práce TV
 • PSN
 • PC sieť
 • Optická sieť
 • Telefónne ústredne
 • Dochádzkové systémy
Vagónka TV
 • PSN
 • Kamerové systémy
 • Telefónne ústredne
Čokoládovňa EVA Hrušov
 • PSN
 • PC sieť
 • Optická sieť
 • Kamerové systémy
 • Telefónne ústredne
 • Dochádzkové systémy
Leonidas TV
 • PSN
 • EPS
 • Optická sieť
 • Telefónne ústredne
Okresný súd TV
 • PSN
 • Telefónne ústredne
Okresný úrad TV
 • Telefónne ústredne
 • Dochádzkové systémy
Úrad práce okres TV
 • PSN
 • PC sieť
 • Telefónne ústredne
Mega Trade s.r.o.
 • PSN
 • PC sieť
 • Kamerové systémy
 • Telefónne ústredne
Bytový podnik TV
 • PSN
 • PC sieť
 • Optická sieť
 • Kamerové systémy
 • Telefónne ústredne
Obec Hraň
 • PSN
 • EPS
Povodie Bodrogu a Hor.
 • PSN
 • PC sieť
 • Kamerové systémy
 • Telefónne ústredne
Nemocnica Kráľovský Chlmec
 • PSN
 • PC sieť
 • Optická sieť
 • Kamerové systémy
Vodné dielo Domaša
 • PSN
 • Kamerové systémy
Polyfunkč. bud. Oremus 1,2 TV
 • PSN
 • PC sieť
 • Optická sieť
 • Kamerové systémy
 • Telefónne ústredne
Viničky manufaktúra
 • PSN
 • PC sieť
 • Optická sieť
 • Kamerové systémy
 • Telefónne ústredne
 • Dochádzkové systémy
Hraničný prechod UBĽA
 • PC sieť
 • Optická sieť
 • Kamerové systémy
SPP V.KAPUŠANY Kompresorka
 • Optická sieť
Elektráreň Vojany
 • Optická sieť
Archív služby Sečovce
 • PSN
 • EPS
 • PC sieť
 • Kamerové systémy
Mesto Trebišov
 • PSN
 • PC sieť
 • Optická sieť
 • Kamerové systémy
 • Telefónne ústredne
COOP Jednota Nitra
 • PSN
 • PC sieť
 • Optická sieť
 • Kamerové systémy
 • Telefónne ústredne
Terno TV
 • PSN
 • EPS
 • PC sieť
 • Optická sieť
 • Kamerové systémy
 • Telefónne ústredne
Mesto Snina
 • Optická sieť
 • Kamerové systémy
Exekútorský úrad TV
 • PSN
 • PC sieť
 • Telefónne ústredne
DPM košice
 • Optická sieť
 • Kamerové systémy
Progress Trading TV
 • PSN
Slov. pozemkový fond TV
 • PSN
Lekáreň
 • PSN
 • PC sieť
 • Kamerové systémy
 • Rodinná TV
Lekáreň Perteň TV
 • PSN
 • PC sieť
Polyfunkč. bud. Licius
 • PSN
 • PC sieť
Termos s.r.o. TV
 • PSN
 • PC sieť
 • Kamerové systémy
Kaštieľ Borša okr.TV
 • PSN
 • EPS
 • PC sieť
SEPS Lemešany
 • Optická sieť
BILLA Prešov
 • PSN
 • EPS
FTTX Slovanet Prešov
 • Optická sieť
 • SD
FTTX Michalovce
 • Optická sieť
 • SD
USS Košice
 • Optická sieť
 • SD
Štátna Hranica s UA
 • Optická sieť
 • Kamerové systémy
 • SD
Max Prešov
 • Optická sieť
Okres Trebišov, Michalovce
 • PSN
 • Kamerové systémy
 • Telefónne ústredne