Telefónne ústredne
telefonne ustredne

Dokážeme pre Vás vytvoriť nové, alebo upraviť už existujúce telekomunikačné riešenia, presne podľa Vašich potrieb a požiadaviek. Poradíme pri výbere telefónnej pobočkovej ústredne, pri jej rozšírení a vybavení, navrhneme najvhodnejšiu konfiguráciu, pripravíme cenové kalkulácie. Realizujeme kompletnú montáž telefónnej ústredne, vrátane montáže kabelážneho systému v profesionálnej kvalite a k Vašej plnej spokojnosti.

Inštalácia telefónnej ústredne:
 • zapojenie rozvodov budovy na rozvodnú skriňu
 • zapojenie rozvodov pobočiek na rozvodnú skriňu
 • prepojenie rozvodov v rozvodnej skrini
 • uchytenie pobočkovej ústredne
 • prepojenie VTS prípojok na ústredňu a rozvodnú skriňu
 • prepojenie výstupných liniek a oživenie telefónnych aparátov
 • naprogramovanie systémových parametrov ústredne
 • oživenie systému
 • naprogramovanie komunikačného systému podľa žiadosti odberateľa
 • programovanie digitálnych telefónnych prístrojov
 • zaškolenie obsluhy a užívateľov
 • poskytnutie aktívnej podpory pri napojení diela na jednotnú telekomunikačnú sieť
 • programovanie rozširujúcich kariet
 • systémové nastavenia
 • programovanie užívateľských skupín
 • programovanie klapiek
 • testovanie prevádzky